108- 041-052 - 1850 til 1852

 

Mpr nr. A108041
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.- VII Forskelligt Inventarium. Indlagt: A108042 A108043 A108044.

Mpr nr. A108042
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: D.-VII-a Til Patienternes sysselsættelse og Adspredelse samt Appareter til behandling og dertil hørende indretninger. A108043 - A108045.

Mpr nr. A108046
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.-VII.-b Inventarium i Badene. Indlagt A108047 - 108049.

Mpr nr. A108048
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag over bekostningen ved anlægget af badene sammentalt til Rbd. 1194.4.4.

Mpr nr. A108049
Dato : 18520401
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Sammenlignende overslag over 2de Maader hvorpaa de store Badekamre kan blive forsikrede med Varmt Vand; Den ene Maade ved at indmure en kjedel med tilbehør til dette Brug i selve hovedbygningen; den anden Maade ved at koge vandet ved Hjælp af den i Vasskehuset anbragte Dampkjedel, og derfra at lede dette under jorden i en lukket rende til de attraede steder.

Mpr nr. A108050
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: D.-VII.-c Sproitevæsen Taarnuhr.

Mpr nr. A108051
Dato : 18521129
Forfatter:Japmann(?) Weis
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: 3 Breve og tilbud til Selmer vedr. brandslukningsudstyr.

Mpr nr. A108052
Dato : 18501122
Forfatter:H Kyhl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Notat og oversslag på Taarnuhr til 1000 rbd. I Commisionens forhandlingsprotokol er tilføjet ved pkt (ad 448) at de besluttede at lade Selmer underhandle prisen med Urmager Kyhl, og det er åbenbart lykkedes vældig godt for et nyt tilbud: A108052a lyder kun på 450 Rbd. Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 448, 626, 649, 662

 

Kasse 108

20150330110559_00001.jpg 20150330110559_00002.jpg 20150330110559_00003.jpg 20150330110559_00004.jpg 20150330110559_00005.jpg
20150330110559_00006.jpg 20150330110559_00007.jpg 20150330110559_00008.jpg 20150330110559_00009.jpg 20150330110559_00010.jpg
20150330110559_00011.jpg 20150330110559_00012.jpg 20150330110559_00013.jpg 20150330110559_00014.jpg 20150330110559_00015.jpg
20150330110559_00016.jpg 20150330110559_00017.jpg 20150330110559_00018.jpg 20150330110559_00019.jpg 20150330110559_00020.jpg
20150330110559_00021.jpg 20150330110559_00022.jpg 20150330110559_00023.jpg 20150330110559_00024.jpg 20150330110559_00025.jpg
20150330110559_00026.jpg 20150330110559_00027.jpg 20150330110559_00028.jpg 20150330110559_00029.jpg 20150330110559_00030.jpg
20150330110559_00031.jpg 20150330110559_00032.jpg 20150330110559_00033.jpg 20150330110559_00034.jpg 20150330110559_00035.jpg
20150330110559_00036.jpg 20150330110559_00037.jpg 20150330110559_00038.jpg