Kasse 108  1850 til 1852

Mpr nr. A108001
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: D.-I Inventarium Almindelige Beregninger

    108-001

Mpr nr. A108002
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: D:- II Kakkelovne. Noter og overslag 108002a-d Skrivelser fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr. 630, 629, 628, 627, 631, 632, 709, 696.

 

    108-002

Mpr nr. A108003
Dato : 18511223
Forfatter:Haunstrup
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag fra Haunstrup over diverse sængeklædninger. Indlagt notat fremlagt i Bygningskommisionen med ref til forhandlingsprotokol nr 727, 743 og kopi af brev nr 744 fra 23 febr. 1852 hvori det meddeles at hans tilbud antages.

 

    108-003

Mpr nr. A108004
Dato : 18510112
Forfatter:B. Bodenhoff
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: D.-IV Linned og Beklædningsgenstande D.- IV.a Fortegnelse over Gejenstande af Linned og Beklædningsgenstande til Asylet for Helbredelige sindssvage ved Aarhus. Delt op i kolonner med beskrivelse, pris pr. stk., anskaffelse pr patient og i alt, materialemængde, pris: materialer , tillæg og syning og i alt. A: Bekldningsgenstande 1.Fruentimmere og 2. Mandfolk begge delt op 2 (?) betalingsklasser. 3. Tjenestepersonalet B: Dækketøj C: Andet Linnedinventarium.

 

    108-004

Mpr nr. A108005
Dato : 185112
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Til Kontrol med de ved Licitationen i Dec 1851 antagne varer. Skema med mængder og leverandører. Indlagt i A108005.

 

    108-105

Mpr nr. A108007
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Daareanstalten (Syetøi) indlagt i 108006.

Mpr nr. A108008
Dato : 18520304
Forfatter:Goldsmidth, Haar, A.k. Møller, S. Reininghaus, fru Johansen
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Modtaget linned fra Simonsen og Weel: 6368½ alen bleget lærred. 108008a-k 11 Kviteringer for modtagelse af linnedmaterialer ved fordelingen til syerskerne. Indlagt i A108006.

Mpr nr. A108009
Dato : 18520429
Forfatter:Frk. Harr, Augusta Johansen
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Liste over materialeforbrug 108009 Nr 1-3 3 af fru Johansen kvitterde afleveringslister. 108009a: Notat fra A. Johansen til Fuldmægtig Golsdsmidth indlagt i A108006 og 007.

Mpr nr. A108010
Dato : 18520605
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Kvittering fra Bøgild til Goldsmidth om et par brugelige lagner til brug ved Daareansalten. indlagt i A108006 og 007.

Mpr nr. A108011
Dato : 18520429
Forfatter:Goldsmidth, A.K.Møller , Reininghaus , Johansen
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Opstilling af fordeling af materialer til 3 Syersker indlagt i A108006 og 007.

Mpr nr. A108012
Dato : 18500524
Forfatter:A. Johansen
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Kvitteing for Færdiggjort linned modtaget fra Frk. Reinninghaus. indlagt i A108006 og 007.

Mpr nr. A108013
Dato : 185200304
Forfatter:Goldsmidth.
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Opgørelse med frk. Reinninghaus. 4 bestillinger og materialetildelinger. indlagt i A108006 og 007.

Mpr nr. A108014
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Tildelinger af materialer og bestillinger udateret Indlagt i A108007.

Mpr nr. A108015
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Navnelist på 157 personer, formodentlig syersker, med reference til Johansen, Haar, Reiningshaus og møller. Ved en del er nævnt hvad de har syet. Udateret, men formodentlig fra 1852 Indlagt i A108007.

Mpr nr. A108016
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Liste/ sammentælling af bebklædningsgenstande. 2 kolonner A og B, næsten identiske (?) Indlagt i A108007.

Mpr nr. A108017
Dato : 18520406 Forfatter:Goldsmidth, Møller og Reininghaus.
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Materialetildeling , kvitteret. Reininghaus og A108017A : A. K. Møller Indlagt i A108007.

Mpr nr. A108018
Forfatter: Goldsmidth?
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Forslag vedr. Tilskæring og syning. Udateret, men form. 1852. Indlagt i A108007.

 

    108-006-018

Mpr nr. A108019
Dato : 185112
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: D.-IV-c Tilbud ved Licitationen over Lærreder m.m. i dec. 1851 Sager fremlagt i bygningskommisionen i henhold til forhandlingsprotokol: nr: 664,665,660, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673a, 673b, 674, 675, 766, 677, 678, 679 ,697, 698, 699, 700, [682, 701], [684, 702 ], 703, 704, 706, 708, 681, 726, 723.

 

    108-019

Mpr nr. A108020
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: D.-V -a Beregninger og fortegnelse over Anstaltens behov af Møbler osv. 4 overslag indlagt i lægget: A108021 A108022 A108023 A108024 Indlagt i A108024: div. Skitser, overslag, breve o.l. - A108025 - 108035.

Mpr nr. A108026
Dato : 18520423
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Overslag på møbler, med noteret bestilling d 29 april 1852.

Mpr nr. A108027-030
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: møbelskitser.

Mpr nr. A108031
Dato : 18501224
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Overslag over apteringsarbejdet til klubben Polyhymnia.

Mpr nr. A108032
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Overslag over spejle fra Cohen ( 462 rd) og Lehmann (521 Rd) 1. Sort. Glas.

Mpr nr. A108033
Dato : 18520421
Forfatter:F Lehmann
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Følgeseddel til Bøgild Spejlglas.

Mpr nr. A108034
Dato : 18520423
Forfatter:P. Nørgaard Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Brev til Simony ang prøver på møbelstoffer.

Mpr nr. A108023a
Dato : 1852
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Overslag over møbelbestillinger/pris mrk A. 42 punkter referende til Bindesböll / Sørensens møbrltegninger.

 

    108-020-035

Mpr nr. A108036
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.-VI Inventarium til Kjølkken, Vaskeri o.a. Økonomibrug Indlagt : a108037 - a108040 Sager fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forvhandlingsprotokol: Nr.: 591, 734, 722, 614, 694.

Mpr nr. A108037
Dato : 185203
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Efter at flere af de indgivne fforslag er reducerte vil disse summer andrage: Isenkram (Bilag 1) Rbd: 338.5.4 Nysølv (bilag 2 ) - 119.4.- Fajance ( bilag 3a) - 156.4.5 Sten og Lertøj (bilag 3b) - 89.2.14 Glasvarer (bilag 4 ) - 111.-.- Kobbersmedearbejde (5) - 240.4.- Blikkenslagerarbejde (6) - 200.3.12 Bødkerarbejde - 110.3.- Snedkerarbejde (8) 334.1.- Børstenbinderarbejde - 134.3.- Kurvemagerarbejde (10) - 49.2.- Justeret mål og vægt (11) - 63.2.8 Af inventariesorter vil endvidere udfordres følgende: liste med forskelligt . Eks. Kulkasser og musefælder, høvlebænke og billard.

Mpr nr. A108038
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Notat af ? De af mig for regning a Dåreanstalten ved Aarhus berstilte inventariegjenstande vil paa det nærmeste andrage… usammentalt liste liste over yderlige gjenstande.

Mpr nr. A108039
Dato : 18520428
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: Specifikation af Lamper og Lygter til Asylet ved Aarhus er på 520 rbd Indlagt 108039a Overslag fra Fritz Meyer på 463 rbd indlagt deri 108039b Tegning af portpartiet på Ladebygningen.

Mpr nr. A108036
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.-VI Inventarium til Kjølkken, Vaskeri o.a. Økonomibrug Indlagt : a108037 - a108040 Sager fremlagt for bygningskommisionen i henh. Til forvhandlingsprotokol: Nr.: 591, 734, 722, 614, 694.

 

    108-036-040

Mpr nr. A108041
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.- VII Forskelligt Inventarium. Indlagt: A108042 A108043 A108044.

Mpr nr. A108042
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: D.-VII-a Til Patienternes sysselsættelse og Adspredelse samt Appareter til behandling og dertil hørende indretninger. A108043 - A108045.

Mpr nr. A108046
Emnegruppe: Bygninger og Inventar
Tekst: D.-VII.-b Inventarium i Badene. Indlagt A108047 - 108049.

Mpr nr. A108048
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Overslag over bekostningen ved anlægget af badene sammentalt til Rbd. 1194.4.4.

Mpr nr. A108049
Dato : 18520401
Forfatter:Bøgild
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Sammenlignende overslag over 2de Maader hvorpaa de store Badekamre kan blive forsikrede med Varmt Vand; Den ene Maade ved at indmure en kjedel med tilbehør til dette Brug i selve hovedbygningen; den anden Maade ved at koge vandet ved Hjælp af den i Vasskehuset anbragte Dampkjedel, og derfra at lede dette under jorden i en lukket rende til de attraede steder.

Mpr nr. A108050
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: D.-VII.-c Sproitevæsen Taarnuhr.

Mpr nr. A108051
Dato : 18521129
Forfatter:Japmann(?) Weis
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: 3 Breve og tilbud til Selmer vedr. brandslukningsudstyr.

Mpr nr. A108052
Dato : 18501122
Forfatter:H Kyhl.
Emnegruppe: Bygninger og inventar
Tekst: Notat og oversslag på Taarnuhr til 1000 rbd. I Commisionens forhandlingsprotokol er tilføjet ved pkt (ad 448) at de besluttede at lade Selmer underhandle prisen med Urmager Kyhl, og det er åbenbart lykkedes vældig godt for et nyt tilbud: A108052a lyder kun på 450 Rbd. Fremlagt i Bygningskommisionen i henhold til protokol nr. 448, 626, 649, 662

    108-041-052