109 - 009 - 1851

Mpr nr. A109009
Dato : 18500615
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: regenskaber
Tekst: Udgifter til saadanne bygningsartbeider … der ikke kunde henføres til nogen af de enkelte bygninger, men maattef føres generelt paa hele anlæget. NB. Tillige en oversigt over de andre udgifter til dette byggearbeide. Bilagene er mærkede A -K.
Afsluttet 8 dec 1852
A Jordarbeider Rbd 4288.11.7
B: Inventarier - 2352.2.9
C: Vanledningerne - 389.2.8
D: Grundsten - 934.-.13
E: Sokkelsten - 1209.1.9
F: Kalk - 10067.4.-
G: Kalklædskningen - 457.-.13
H: Sand - 1574.5.-
I Stakitter og Plankeværker.- 1213.5.8
Tilsammen Rbdl 23.177.-.3
K: Summarisk Overssigt , saavelover førnævnte udgifter, som over de udgifter til de forskellige enkelte Bygninger er anvist til udbetaling ved Inspk. Bindesböll.
ABC Hovedfronten Rbd 68214.1.8½
DG Celler og Fløibyg. - 35034.5.17/
HJ Hjøkken og Cotoir byg - 5109.5.4
K Stald og Ringmur - 6674.2.8
I alt Rbdl 138213.2.8 3/4

 

Kasse 109

20160801124846_00001.jpg 20160801124846_00002.jpg 20160801124846_00003.jpg 20160801124846_00004.jpg 20160801124846_00005.jpg
20160801124846_00006.jpg 20160801124846_00007.jpg 20160801124846_00008.jpg 20160801124846_00009.jpg 20160801124846_00010.jpg
20160801124846_00011.jpg 20160801124846_00012.jpg 20160801124846_00013.jpg 20160801124846_00014.jpg 20160801124846_00015.jpg
20160801124846_00016.jpg 20160801124846_00017.jpg 20160801124846_00018.jpg