Kasse 109 1851

Mpr nr. A109001
Dato : 18510517
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Celle og Fløjbygningen
Bilag mærkede med D. G.
Summarisk Oversigt
A: Murerarbejdet Rbd: 10802,2,14
B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 546.2. 8
C: Muurmaterialer - 919.
D: Tømrerarbeidet - 3742.2.
E: Savskjærerløn - 503.4.15
F: Tømmermaterialer - 8954.2.15
G - - - 21. . 2
H: Tømmermat. Transport - 400. 5.9.
I : Snedkerarbeide - 3664.3.14/
K: Smede og Jernsstøbearb. - 3934.4.15
L: Malerarbejde - 528.
M: Blikkenslagerarbejde - 752.5.6½
N: Glarmesterarbejde - 263.5.14
Tilsammen Rbdlr: 35 037.5.1 1/4

   

109-001

Mpr nr. A109002
Dato : 18510326
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Bilag til 109001 Mrk. DG 1 - DG 132

 

109-002-01
109-002-02
109-002-03
109-002-04
109-002-05
109-002-06
109-002-07
109-002-08
109-002-09
109-002-10
109-002-11
109-002-12
109-002-13

109-002

Mpr nr. A109003
Dato : 18500921
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Kjøkken og Contoir - Bygninger
Bilagene mærket HJ
A: Murerarbeide Rbd: 1869.2.4
B: Tømrerarbeide 998.2.12
C: Snedkerarbeide 827..14
D: Smede og Jernstøberarbeide 841.4.10
E: Maler, Blikkenslager, Glarmester og Tapetmagerarbeide 574.-.9
Tilsammen Rbdl: 5109.5.4

   

109-003

Mpr nr. A109004
Emnegruppe Regnskaber
Tekst Bilag til 109003 HJ 1- HJ 27

 

109-004-01
109-004-02
109-004-03

109-004

Mpr nr. A109005
Dato : 18511007
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter til Byggearbeidet ved den jydske Daareanstalt Staldbygning og Ringmur Bilag merkedemed K
A: Murerarbeide Rbd: 2899.-.-
B: Tømrerarbeide 2919.2.4
C: Snedkerarbeide 448.1.12
D: Smede og Jernstøberarbeide 238.-.8
E: Maler, Blikkenslager, Glarmester 169.4.-
Tilsammen Rbdlr. 6674.2.8

   

109-005

Mpr nr. A109006
Dato : 18511007
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Bilag til 109005 Nr K1 - K28

 

109-006-1
109-006-2
109-006-3

109-006

Mpr nr. A109007
Dato : 18500817
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Udgifter til Byggearbejdet ved den jydske Daareanstalt Hovedfront
Bilag mærkede med ABC
Summarisk Oversigt
A: Murerarbejdet Rbd: 16785.5
B: Forskelligt vedr. Murerarb. - 353.1.1
C: Muurmaterialer - 473.4
D: Tømrerarbeidet - 9161.2.4
E: Savskjærerløn - 824.2.12
F: Tømmermaterialer - 18616.4.4½
G - - - 123.-.-
H: Tømmermat. Transport - 819.-.2
I : Snedkerarbeide - 10612.3.15
K: Smede og Jernsstøbearb. - 6432.4.2
L: Malerarbejde - 1842.4.2
M: Blikkenslagerarbejde - 1195.2.9
N: Glarmesterarbejde - 514.5.7
O: Tapetmagerarbeide - 456.-.14
Tilsammen Rbdlr: 68214. 1 .8½

   

109-007

Mpr nr. A109008
Dato : 18500911
Emnegruppe: regnskaber
Tekst: Bilag til a109007 Nr ABC 1 - ABC 168

 

109-008-01
109-008-02
109-008-03
109-008-04
109-008-05
109-008-06
109-008-07
109-008-08
109-008-09
109-008-10
109-008-11
109-008-12
109-008-13
109-008-14
109-008-15
109-008-16
109-008-17

109-008

Mpr nr. A109009
Dato : 18500615
Forfatter:Bindesböll
Emnegruppe: regenskaber
Tekst: Udgifter til saadanne bygningsartbeider … der ikke kunde henføres til nogen af de enkelte bygninger, men maattef føres generelt paa hele anlæget. NB. Tillige en oversigt over de andre udgifter til dette byggearbeide. Bilagene er mærkede A -K.
Afsluttet 8 dec 1852
A Jordarbeider Rbd 4288.11.7
B: Inventarier - 2352.2.9
C: Vanledningerne - 389.2.8
D: Grundsten - 934.-.13
E: Sokkelsten - 1209.1.9
F: Kalk - 10067.4.-
G: Kalklædskningen - 457.-.13
H: Sand - 1574.5.-
I Stakitter og Plankeværker.- 1213.5.8
Tilsammen Rbdl 23.177.-.3
K: Summarisk Overssigt , saavelover førnævnte udgifter, som over de udgifter til de forskellige enkelte Bygninger er anvist til udbetaling ved Inspk. Bindesböll.
ABC Hovedfronten Rbd 68214.1.8½
DG Celler og Fløibyg. - 35034.5.17/
HJ Hjøkken og Cotoir byg - 5109.5.4
K Stald og Ringmur - 6674.2.8
I alt Rbdl 138213.2.8 3/4

   

109-009

Mpr nr. a109010
Dato : 18500618
Emnegruppe: regnskaber
Tekst: Bilag til A109009 nr. AK 1 - 198

 

109-010-01
109-010-02
109-010-03
109-010-04
109-010-05
109-010-06
109-010-07
109-010-08
109-010-09
109-010-10
109-010-11
109-010-12
109-010-13
109-010-14
109-010-15
109-010-16
109-010-17
109-010-18
109-010-19
109-010-20

109-010