110- 008 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110008
Dato : 19051221
Forfatter:Elmquist
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. I en beretning til justitsministeriet har Elmquist anført at der overfor 3 patienter anvendes tvangsmidler i form af bælter til fastspænding af hænder, det gøres kun en del af tiden, da patienterne er iturivende og vil skubbe andre patienter ud af sengene. Overlægen påtaler, at tvangsanvendelse kun må ske efter lægeordination i hvert enkelt tilfælde. I sagen foreligger en liste over optagne og afviste ptt. for de seneste 5 år.

 

Kasse 110

20160804132717_00001.jpg 20160804132717_00002.jpg 20160804132717_00003.jpg 20160804132717_00004.jpg 20160804132717_00005.jpg
20160804132717_00006.jpg 20160804132717_00007.jpg 20160804132717_00008.jpg 20160804132717_00009.jpg 20160804132717_00010.jpg
20160804132717_00011.jpg 20160804132717_00012.jpg 20160804132717_00013.jpg 20160804132717_00014.jpg 20160804132717_00015.jpg
20160804132717_00016.jpg 20160804132717_00017.jpg 20160804132717_00018.jpg 20160804132717_00019.jpg 20160804132717_00020.jpg
20160804132717_00021.jpg 20160804132717_00022.jpg 20160804132717_00023.jpg 20160804132717_00024.jpg 20160804132717_00025.jpg
20160804132717_00026.jpg 20160804132717_00027.jpg 20160804132717_00028.jpg 20160804132717_00029.jpg 20160804132717_00030.jpg
20160804132717_00031.jpg 20160804132717_00032.jpg