116- 061 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116061
Dato : 18730406
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Opsynskarle, løn. En gruppe karle anmoder om, at lønnen bliver sat op dels fordi lønnen er større på de omliggende gårde, dels fordi de mener lønnen ikke er reguleret siden anstaltens oprettelse i 1851. På en af Borch udarbejdet liste over lønforholdende viser det sig, at påstenden om manglende lønbevægelse ikke holder stik. Men der er ikke nogen stigende tendens lønnen stiger og falder med udbudet på arbejdskraft e.l.

 

Kasse 116

20150825091420_00001.jpg 20150825091420_00002.jpg 20150825091420_00003.jpg 20150825091420_00004.jpg 20150825091420_00005.jpg
20150825091420_00006.jpg 20150825091420_00007.jpg 20150825091420_00008.jpg 20150825091420_00009.jpg 20150825091420_00010.jpg
20150825091420_00011.jpg 20150825091420_00012.jpg 20150825091420_00013.jpg 20150825091420_00014.jpg