119-2 025 1854 til 1856

 

Mpr nr. A119025A
Dato : 18480505
Forfatter:Christensen, Johannes
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Grundkøb. I anledning af at kommissionen har erfaret under opgørelsen af købesummerne at et areal tilhørte Århus Hospital, men var fæstet til Johan Christensen i Vejlby og der i den anledning er indsendt andragende til Det danske Cancelli om forhandlinger med stiftamtmanden og biskoppen vedrørende afståelse af det omtalte jordstykke meddeler cancelliet at man har underhandlet med de betræffende myndigheder, og at jorden kan afsås til en grundpris af 400 mark pr. td. land, idet det sættes i hartkorn efter hele gården samt at købet ikke indebærer nogen udgifter for sælgeren.

 

Kasse 119-2

20150413105440_00001.jpg 20150413105440_00002.jpg 20150413105440_00003.jpg 20150413105440_00004.jpg 20150413105440_00005.jpg
20150413105440_00006.jpg