Stikordsregister

Psykiatrisk Hospitals navne siden 1852

Tidslinie for hospitalets forhold, specielt de bygningsmæssige, fra 1830’erne

Psykiatrisk Hospitals officielle navne siden 1852:

1852-1887 Helbredelsesanstalten for Sindssyge i Nørrejylland
1888-1910 Sindssygeanstalten ved Aarhus
1911-1958 Sindssygehospitalet ved Aarhus
1959-1975 Statshospitalet ved Århus
1976-2007 Psykiatrisk Hospital i Ärhus
2007- Århus Universitetshospital, Risskov (ændret til Aarhus)

I perioden fra 1852 til 1911 blev hospitalet imidlertid, pä baggrund af Harald Selmers forslag, kaldt Jydske Asyl. Det var en slags kælenavn, der navnlig blev foretrukket af patienterne, deres slægtninge, men som nævnt ogsä af Selmer. Et „Asyl" var ifølge Selmer et „Humanitetsinstitut, som velvilligt åbnede sig for Individer, der trægte til en vis afsondring og omhu."

I planlægningsfasen før 1852 omtaltes hospitalet ofte som Dåreanstalten for Sindssyge i Nørrejylland, og Jens R. Hüberts bog, der sammen med Harald Selmers bog fik Regeringen til at bygge en Helbredelsesanstalt for Sindssyge havde faktisk titlen: „Om Darevæsenets Indretning i Danmark".

Forskellige øgenavne på hospitalet, der i øvrigt stadigvæk anvendes i varierende omfang:
Kolbøttefabrikken
Strömgrens Strandhotel
Risskov
Psyk.