Bindesbøll og Bygningerne

Udvidelser  -  Michael Gottlieb Bindesbøll  

Grundplanen til Hospitalet i Risskov var allerede skitseret i Læge Jens Rasmussens Hübertz' bog "Om Daarevæsenets Indretning i Danmark" fra 1843 som et lukket, firefløjet, rektangulært anlæg med fire parallelle længer.
Bindesbøll (1800-1856) blev i 1850 udnævnt til bygningsinspektør for Nørrejylland og fik derved opgaven.
Bindesbøll ændrede ikke meget på planerne, men gennemtegnede facaderne og den tekniske opbygning.
Grunden til, at han ikke ændrede væsentligt ved planerne, er formodentlig, at hospitalets første overlæge, Harald Selmer gennem sin specialviden har haft det afgørende ord,.

Se også: Arkitekturen som ide

gavle på hospitalet

Arkitekt Anders Fredslund Andersen giver følgende poetiske beskrivelse af de smukke bygninger i hospitalets 150 års jubilæumsskrift: "Fra Jydske Ayl 1852 til Psykiatrisk Hospital i Århus 2002"
"... Et stadigt gentaget gavlmotiv med svungne eller buede gavle er tydeligt inspireret af nederlandsk renæssance. Fra alle sider i det gamle kompleks brydes længerne overalt af udbygninger, lukkede gårdrum, af højere og lavere forskudte huse.
Mod Århus bugt opleves hospitalet i samspil med den pragtfulde park i al dets storhed. Går man rundt mellem bygningerne, vil man til stadighed opdage nye perskektiver og artitektoniske enkeltheder, der, trods gentagelser, i kraft af lyset og skyggerne ikke virker trættende.
Man må i forbindelse med farverne tænke på, hvilken lethed og lysende klang facaderne oprindeligt udsendte, da murstenens overflade var ren, gul og klar. De røde fortløbende skiftegange, de halvrunde murstensstik over hvidmalede glasdøre i kontrast til de dybe olivengrønne vinduer og skodder, er arkitektonisk og kunstnerisk fint gennemarbejdede detaljer...".

Hovedporten fra 1859

Udvidelser

Allerede i 1856 vedtog man en udvidelse af hospitalet, der blev udført af arkitekten, professor Ferdinand Meldahl (1827-1908), der var en stor beundrer af Bindesbøll, og videreførte sin kollegas streg, så det kom til at danne en helhed.
Byggeriet påbegyndtes i 1859, og ud over nye patientfløje og kontorbygninger, blev der også bygget avlsbygninger og portnerboliger; Porten ved hovedindgangen, som ses på mange ældre billeder, er også fra denne udvidelse.
I 1889 opførtes maskinhuset af den århusianske skolearkitekt Ludvig A. Pedersen. I 1892 blev gartnerboligen tegnet af arkitekt Wilhelm Th. Walther.


Portrættet af M.G. Bindesböll  er
et kobberstik udført af I. W. Tegner
på Kittendorphs litografiske Institut
efter et maleri af Constantin Hansen.
Det viser Bindesböll som en
handlingens mand,
arkitekten med blyanten spidset
og kampklar – en klassisk positur.

Michael Gottlieb Bindesbøll

Gottlieb Bindesbøll havde lige fuldført Thorvaldsen Museet, da han kom til Århus.  Han blev i 1849  udnævnt til bygningsinspektør i Nørrejylland,  inklusive Århus, og bliver samtidig arkitekt på vores nye mønsteranstalt i Risskov, som slår dørene op i 1852.

Opgaven viderefører Bindesbøll på grundlag af sin forgænger, arkitekten Ferdinand Friis' tegninger med det smukke og helstøbte resultat, vi kender, til følge.

Dansk Biografisk Leksikon skriver:"Karakteristisk for omfanget af Bindesbølls begavelse og hans overlegne blik er, at han trods sin store forkærlighed for den antikke kunst stod fordomsfrit over for alle andre stilarter. Han kendte ikke til borneret klassificeren, men uddrog af enhver stilart, hvad han fandt skønt og anvendeligt, ... og var heller ikke bange for at se helt bort fra fordringerne til en bestemt stil, men blot anvende de former, særlig i mursten, som han mente passede bedst til bygningens formål, " hvilket ses tydeligt på hospitalet i Risskov.

Af andre kendte bygningsværker kan nævnes Oringe ved Vordingborg, Sct. Hans Hospital, Landbohøjskolen og  Hobro Kirke.