Stikordsregister

Museets historie og udvikling

Albert Lund
se også: Albert Lunds Dagbog

Grundlaget for Museet, Psykiatrisk Hospital blev skabt omkring 1900, da hospitalsforvalter Albert Lund startede sin karriere på hospitalet. Gennem sit 40-årige virke samlede han genstande, der var lavet af patienterne, mange af dem givet til ham i taknemmelighed for hans medmenneskelige holdning og interesse for dem.

Under anden verdenskrig blev det meste af samlingen gemt væk. Efter besættelsen blev nogle beskyttelsesrum i kælderen ledige, og de blev overladt til plejeren Sigvardt Estrup, der gik i gang med at arrangere samlingen. Samlingerne var ikke offentligt tilgængelige, men blev flittigt anvendt i undervisning af personale og medicinstuderende.

I 1951 blev Museet flyttet til et lokale i loftsetagen i Hospitalets oprindelige hovedbygning, hvor det efter Estrups død i 1965 efterhånden blev noget forsømt og pulterkammeragtigt. Indsamlingen af materialer til Museet gik i store træk også i stå.

Indtil 1970’erne, hvor psykiateren Johannes Nielsen overtog ansvaret for samlingen, var hospitalet stadig lukket for omverdenen, og dét selvom der var stort behov for – gennem et åbent museum – at få mulighed for at korrigere myter om hospitalet, psykisk sygdom og psykiatrien i det hele taget. Der var et stort behov for at nedbryde de mange skranker mellem hospitalet og omverdenen og mellem psykisk syge og psykisk raske.

I sommeren 2001 fik Museet endelig permanent tilholdssted i velegnede lokaler, da man overtog en af hospitalets gamle fine Bindesböll-længer. I 2004 overtog kunsthistorikeren Mia Lejsted ledelsen af Museet.

I perioden fra 1970’erne til i dag er såvel samlingen som dens bygningsmæssige rammer vokset ganske væsentligt, således er Museet i perioden vokset fra 35 m² til ca. 2000 m².

Johannes Nielsen. født 19-6 1924 i Thy.
Johannes Nielsen Fonden af 1/9 - 1991

Efter 10 års arbejde som henholdsvis landbrugsmedhjælper og gartner tog han studentereksamen på kursus og lægeeksamen i 1959.
Var læge i USA i 1959-60.
Var pioner i udviklingen af distriktspsykiatrien i 1960'erne.
Opbyggede Cytogenetisk Laboratorium, hvor han især beskæftigede sig med forskning i arv og miljø fra 1965- 1991.
Johannes Nielsen er forfatter eller medforfatter til 440 publikationer, heraf 13 monografier;
Har taget initiativ til oprettelse af en række almennyttige sociale og kulturelle fonde bl.a. Ovartacifonden, Turner Fonden, Thy Fonden og Johannes Nielsen Fonden af 1991.
I sit virke som overlæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov, og specielt gennem et mangeårigt venskab med Ovartaci, indså Johannes Nielsen det vigtige i og i mange tilfælde livsnødvendige i at udfolde sig kreativt.
"Hjælp til selvhjælp" blev en ledetråd i de mange Gallo Aktiviteter, som er igangsat. Med ildhu, et fantastisk gå på mod og fremsynethed, har han nedbrudt skranker mellem psykisk syge og psykisk raske.
Ud over at være igangsætter og initiativtager til Gallo Aktiviteterne og indsatsen for meningsfyldt arbejde for psykisk syge mennesker, har Johannes Nielsen været den dynamiske leder i opbygningen af Museet på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Et arbejde, der er resulteret i et Psykiatrisk Historisk Museum og Kunstmuseum, der har udviklet sig fra en pulterkammeragtig tilværelse, til et museum der er enestående på verdensplan.
Museet og Gallo Aktiviteterne  har i dag omkring 120 medarbejdere, hvoraf godt halvdelen er medarbejdere med en psykisk lidelse.
I 1996 modtog Johannes Nielsen Århus Kommunes Ligestillingspris, for sit arbejde og indsats for Psykisk syge.

Til forsiden Klik for at forstørre
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic