Stikordsregister

Kunstmuseet

Museets historie - Kunstnere på Museet - Kunst skabt af psykiatriske patienter - Kunstens frirum

Ovartaci-figurer

Kendetegnende for kunsten på Kunstmuseet er, at den ikke er præget af fortænkthed og selviscenesættelse, men derimod en ubesmykket og sanselig direkthed – uanset udtryksform. I forrige århundrede var den kreative aktivitet i mange tilfælde et forsøg på at sprænge institutionslivets mange snærende bånd.

Det lykkedes for adskillige patienter at få en langt bedre tilværelse på hospitalet, med mere kontakt til andre, og mere livskvalitet via det kreative arbejde.

Kunst lavet af kunstnere med en psykisk sygdom kan og bør vurderes på lige fod med andet kunst. Mange af vore gæster giver dog udtryk for, at mange af de udstillede værker er langt mere vedkommende og gør et stærkere indtryk på dem end kunst på andre museer. I Museets gallerier og i Museumscafeens galleri er der også altid interessante og spændende udstillinger.