058 - 027 - 1 - 1906

Mpr nr. A058027
Dato : 19060213
Forfatter:Lindhadrt, Henriette, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som husholderske ved sindssygeanstalten fra 1ste maj d å at regne med en årlig løn af 600 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er ansat med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Henriette Lindhadrt, Den kellerske Åndssvageanstalt, Brenning, Børkop. Afskediget p g a svagelighed og med pension 1860,00 kr. årlig i 1921

058-027-1
058-027-2

Kasse 058

20160215123024_00001.jpg 20160215123024_00002.jpg 20160215123024_00003.jpg 20160215123024_00004.jpg 20160215123024_00005.jpg
20160215123024_00006.jpg 20160215123024_00007.jpg 20160215123024_00008.jpg 20160215123024_00009.jpg 20160215123024_00010.jpg
20160215123024_00011.jpg 20160215123024_00012.jpg 20160215123024_00013.jpg 20160215123024_00014.jpg 20160215123024_00015.jpg
20160215123024_00016.jpg 20160215123024_00017.jpg 20160215123024_00018.jpg 20160215123024_00019.jpg 20160215123024_00020.jpg
20160215123024_00021.jpg 20160215123024_00022.jpg 20160215123024_00023.jpg 20160215123024_00024.jpg 20160215123024_00025.jpg
20160215123024_00026.jpg 20160215123024_00027.jpg 20160215123024_00028.jpg 20160215123024_00029.jpg 20160215123024_00030.jpg
20160215123024_00031.jpg 20160215123024_00032.jpg 20160215123024_00033.jpg 20160215123024_00034.jpg 20160215123024_00035.jpg
20160215123024_00036.jpg 20160215123024_00037.jpg 20160215123024_00038.jpg 20160215123024_00039.jpg 20160215123024_00040.jpg
20160215123024_00041.jpg 20160215123024_00042.jpg 20160215123024_00043.jpg 20160215123024_00044.jpg 20160215123024_00045.jpg
20160215123024_00046.jpg 20160215123024_00047.jpg 20160215123024_00048.jpg 20160215123024_00049.jpg 20160215123024_00050.jpg
20160215123024_00051.jpg 20160215123024_00052.jpg 20160215123024_00053.jpg 20160215123024_00054.jpg 20160215123024_00055.jpg
20160215123024_00056.jpg 20160215123024_00057.jpg 20160215123024_00058.jpg 20160215123024_00059.jpg 20160215123024_00060.jpg
20160215123024_00061.jpg 20160215123024_00062.jpg 20160215123024_00063.jpg 20160215123024_00064.jpg 20160215123024_00065.jpg
20160215123024_00066.jpg 20160215123024_00067.jpg 20160215123024_00068.jpg 20160215123024_00069.jpg 20160215123024_00070.jpg
20160215123024_00071.jpg 20160215123024_00072.jpg 20160215123024_00073.jpg 20160215123024_00074.jpg 20160215123024_00075.jpg
20160215123024_00076.jpg 20160215123024_00077.jpg 20160215123024_00078.jpg 20160215123024_00079.jpg 20160215123024_00080.jpg
20160215123024_00081.jpg 20160215123024_00082.jpg 20160215123024_00083.jpg 20160215123024_00084.jpg 20160215123024_00085.jpg
20160215123024_00086.jpg 20160215123024_00087.jpg 20160215123024_00088.jpg 20160215123024_00089.jpg