058 - 027 - 2 - 1906

Mpr nr. A058027
Dato : 19060213
Forfatter:Lindhadrt, Henriette, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som husholderske ved sindssygeanstalten fra 1ste maj d å at regne med en årlig løn af 600 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er ansat med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Henriette Lindhadrt, Den kellerske Åndssvageanstalt, Brenning, Børkop. Afskediget p g a svagelighed og med pension 1860,00 kr. årlig i 1921

058-027-1
058-027-2

Kasse 058

20160215123024_00090.jpg 20160215123024_00091.jpg 20160215123024_00092.jpg 20160215123024_00093.jpg 20160215123024_00094.jpg
20160215123024_00095.jpg 20160215123024_00096.jpg 20160215123024_00097.jpg 20160215123024_00098.jpg 20160215123024_00099.jpg
20160215123024_00100.jpg 20160215123024_00101.jpg 20160215123024_00102.jpg 20160215123024_00103.jpg 20160215123024_00104.jpg
20160215123024_00105.jpg 20160215140825_00001.jpg 20160215140825_00002.jpg 20160215140825_00003.jpg 20160215140825_00004.jpg
20160215140825_00005.jpg 20160215140825_00006.jpg 20160215140825_00007.jpg 20160215140825_00008.jpg 20160215140825_00009.jpg
20160215140825_00010.jpg 20160215140825_00011.jpg 20160215140825_00012.jpg 20160215140825_00013.jpg 20160215140825_00014.jpg
20160215140825_00015.jpg 20160215140825_00016.jpg 20160215140825_00017.jpg 20160215140825_00018.jpg