102 - 066 - 1 - 1852

Mpr nr. A102066
Dato : 18520925
Forfatter:Bach, Vissing, skolelærer og kirkesanger Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Skolelærer og kirkesanger Bach, Vissing, hvis kone er deprimeret og sær og vanskelig at omgåes, ønsker hende optaget på Helbredelsesanstalten, hvilket hun også bliver. Først på 3 måneders prøve for fuld betaling på 3. klasse, derefter for en periode af 2 år på nedsat betaling på grund af mandens ringe formueomstændigheder. Hun udskrives til hjemmet som helbredt i 1854, dog først efter at der i justitsministeriet er søgt om forlænget ophold. Selmer skriver i anledning af udskrivelsen, at hun er mindre svær at omgåes og nok kan haves i privat hjem, når hun omgåes med omtanke

102-066-1
102-066-2
102-066-3

Kasse 102

20150812082209_00001.jpg 20150812082209_00002.jpg 20150812082209_00003.jpg 20150812082209_00004.jpg 20150812082209_00005.jpg
20150812082209_00006.jpg 20150812082209_00007.jpg 20150812082209_00008.jpg 20150812082209_00009.jpg 20150812082209_00010.jpg
20150812082209_00011.jpg 20150812082209_00012.jpg 20150812082209_00013.jpg 20150812082209_00014.jpg