Stikordsregister

Artikler og nyhedsbreve

Resuméer af eksterne artikler på Museets hjemmeside
Resuméer af Museumsmagasinet Helikopter

Kunst skabt af psykiatriske patienter
Af Mia Lejsted og Johannes Nielsen
En sammenfatning af Mia Lejsteds tanker om kunst og psykiatri med udgangspunkt i en artikel, som blev bragt på engelsk i det medicinske tidsskrift “The Lancet”, december 2006, nr. 368. og trykt i ''Årbog 2004-08''.

Kunstens frirum Af Christina Blak

"Morgenstundens Tempel"
af Ovartaci

Uddrag af artiklen: “Kunstens frirum” i magasinet INDSIGT, nr. 7, november 2007.

"...Værkerne er skabt ud af indre nødvendighed og med det formål at frisætte energier. Kunstnerne maler bare det, de ser for deres indre eller ydre blik. Museumsleder Mia Lejsted fortæller om frirummet, forbindelsen til Kirkeby og det bevidste fravalg af kunstterapi i museets værksteder..."

Børnepsykiatriens begyndelse ved hospitalet i Risskov
af Margrete Lomholt
Artiklen er oprindeligt gengivet i: Lægebibliotekets julehæfte 1977 og beskriver børnepsykiatrien fra den spæde start i 1948  frem til 1977

Sindslidende børn – deres indlæggelser på Jydske Asyl
Af Karen Spillemose Christiansen og Signe Sjelborg-Pedersen
At indlægge sindslidende børn side om side med voksne patienter lyder måske uhørt, men ikke desto mindre var det realiteten på Jydske Asyl i perioden 1854 til 1958...

Sociale Seværdigheder, artikel af Karen Pedersen i de hjemløses blad " Hus Forbi" nummer 66  oktober 2007.

"Kunst fra sindets kroge og afkroge." -  om  Kunstmuseet på Psykiatrisk  Hospital
80 kunstnere med tilknytning til psykiatrien udstiller på Kunstmuseet på Psykiatrisk Hospital I Århus.

"  Orden, mådehold og selveherskelse" - om  Psykiatrihistorisk Samling. Sådan lød mottoet på  Psykiatrisk Hospital eller Jydske Asyl som det før blev kaldt. Hospitalets Historiske Museum formidler hverdagen og behandlingen på Asylet fra 1852 til i dag.

SAK, Svendborg Amts Kunstforening  havde i  2007 en udstilling af Museets værker med titlen Fra det underste land

Værkerne fra ”det underste land” er skabt på trods og på tværs af alt. De er udtryk for det uforbeholdne og kendetegnet af stor kompromisløshed. Derfor besidder de en billedmæssig råstyrke, som man ikke lades upåvirket af... SAK-side om udstillingen

Udstillingskatalog

Diskursanalyse af psykiatriske journaler fra 1850erne af studerende Lykke Olsen 2007 --> PDF

Opgaven er baseret på mine undersøgelser af sygejournaler fra 1850erne skrevet af Jydske Asyls (det nuværende ”Århus Psykiatriske Hospital”) første overlæge Harald Selmer. Den indledes med en kort beskrivelse af psykiatriens udvikling i Danmark i årtierne før 1852, hvor Jydske Asyl åbner. Jeg vil dernæst kort beskrive den psykiatrihistoriske historiografi, som groft sagt deler sig i to modsatrettede fløje.

Den ene er utvivlsomt inspireret af Michel Foucaults syn på psykiatrien, som har haft en stor indflydelse på forståelsen af denne, og som jeg derfor vil beskrive mere indgående. En beskrivelse af diskurs, diskursanalyse og Foucaults tanker om magt vil derefter følge.

Ved at undersøge Selmers diskurs i sine beskrivelser af patienterne og hans diagnoser vil jeg vurdere, i hvilken grad de to fløje er brugbare i forståelsen af psykiatriens udvikling.

Det spanske dagblad El Mundo havde i 2007 en præsentation af nogle af kunstnerne på Museet, under titlen ''Arte El psiquiátrico"

 

Til forsiden Klik for at forstørre
JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic