051 - 023 - 1 - 1901

Mpr nr. A051023
Dato : 19010822
Forfatter:Kjær, J C Jensen, assistent og sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsyn. Pladsen som overopsynsmand her ved anstalten bliver ledig og at tiltræde den 1. oktober d å. Lønnen er 600 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 900 kr., samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansøgninger om pladsen indsendes til anstaltens overlæge senest den 5. september d å. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d m er ansat...De er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks... Holm, fung. Hr assistent sløjdlærer J C Jensen Kjær, opdragelsesanstalten Odense

051-023-1
051-023-2
051-023-3

Kasse 051

20160129110344_00001.jpg 20160129110344_00002.jpg 20160129110344_00003.jpg 20160129110344_00004.jpg 20160129110344_00005.jpg
20160129110344_00006.jpg 20160129110344_00007.jpg 20160129110344_00008.jpg 20160129110344_00009.jpg 20160129110344_00010.jpg
20160129110344_00011.jpg 20160129110344_00012.jpg 20160129110344_00013.jpg 20160129110344_00014.jpg 20160129110344_00015.jpg
20160129110344_00016.jpg 20160129110344_00017.jpg 20160129110344_00018.jpg 20160129110344_00019.jpg 20160129110344_00020.jpg
20160129110344_00021.jpg 20160129110344_00022.jpg 20160129110344_00023.jpg 20160129110344_00024.jpg 20160129110344_00025.jpg
20160129110344_00026.jpg 20160129110344_00027.jpg 20160129110344_00028.jpg 20160129110344_00029.jpg 20160129110344_00030.jpg
20160129110344_00031.jpg 20160129110344_00032.jpg 20160129110344_00033.jpg 20160129110344_00034.jpg 20160129110344_00035.jpg
20160129110344_00036.jpg 20160129110344_00037.jpg 20160129110344_00038.jpg 20160129110344_00039.jpg 20160129110344_00040.jpg
20160129110344_00041.jpg 20160129110344_00042.jpg 20160129110344_00043.jpg 20160129110344_00044.jpg 20160129110344_00045.jpg
20160129110344_00046.jpg 20160129110344_00047.jpg 20160129110344_00048.jpg 20160129110344_00049.jpg 20160129110344_00050.jpg
20160129110344_00051.jpg 20160129110344_00052.jpg 20160129110344_00053.jpg 20160129110344_00054.jpg