051 - 023 - 2 - 1901

Mpr nr. A051023
Dato : 19010822
Forfatter:Kjær, J C Jensen, assistent og sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsyn. Pladsen som overopsynsmand her ved anstalten bliver ledig og at tiltræde den 1. oktober d å. Lønnen er 600 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 900 kr., samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansøgninger om pladsen indsendes til anstaltens overlæge senest den 5. september d å. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d m er ansat...De er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks... Holm, fung. Hr assistent sløjdlærer J C Jensen Kjær, opdragelsesanstalten Odense

051-023-1
051-023-2
051-023-3

Kasse 051

20160129113644_00001.jpg 20160129113644_00002.jpg 20160129113644_00003.jpg 20160129113644_00004.jpg 20160129113644_00005.jpg
20160129113644_00006.jpg 20160129113644_00007.jpg 20160129113644_00008.jpg 20160129113644_00009.jpg 20160129113644_00010.jpg
20160129113644_00011.jpg 20160129113644_00012.jpg 20160129113644_00013.jpg 20160129113644_00014.jpg 20160129113644_00015.jpg
20160129113644_00016.jpg 20160129113644_00017.jpg 20160129113644_00018.jpg 20160129113644_00019.jpg 20160129113644_00020.jpg
20160129113644_00021.jpg 20160129113644_00022.jpg 20160129113644_00023.jpg 20160129113644_00024.jpg 20160129113644_00025.jpg
20160129113644_00026.jpg 20160129113644_00027.jpg 20160129113644_00028.jpg 20160129113644_00029.jpg 20160129113644_00030.jpg
20160129113644_00031.jpg 20160129113644_00032.jpg 20160129113644_00033.jpg 20160129113644_00034.jpg 20160129113644_00035.jpg
20160129113644_00036.jpg 20160129113644_00037.jpg 20160129113644_00038.jpg 20160129113644_00039.jpg 20160129113644_00040.jpg
20160129113644_00041.jpg 20160129113644_00042.jpg 20160129113644_00043.jpg 20160129113644_00044.jpg 20160129113644_00045.jpg
20160129113644_00046.jpg 20160129113644_00047.jpg 20160129113644_00048.jpg 20160129113644_00049.jpg 20160129113644_00050.jpg
20160129113644_00051.jpg 20160129113644_00052.jpg 20160129113644_00053.jpg 20160129113644_00054.jpg 20160129113644_00055.jpg
20160129113644_00056.jpg 20160129113644_00057.jpg 20160129113644_00058.jpg 20160129113644_00059.jpg 20160129113644_00060.jpg
20160129113644_00061.jpg 20160129113644_00062.jpg 20160129113644_00063.jpg 20160129113644_00064.jpg 20160129113644_00065.jpg
20160129113644_00066.jpg 20160129113644_00067.jpg 20160129113644_00068.jpg 20160129113644_00069.jpg 20160129113644_00070.jpg
20160129113644_00071.jpg 20160129113644_00072.jpg 20160129113644_00073.jpg 20160129113644_00074.jpg 20160129113644_00075.jpg
20160129113644_00076.jpg 20160129113644_00077.jpg 20160129113644_00078.jpg 20160129113644_00079.jpg 20160129113644_00080.jpg
20160129113644_00081.jpg 20160129113644_00082.jpg 20160129113644_00083.jpg 20160129113644_00084.jpg 20160129113644_00085.jpg
20160129113644_00086.jpg 20160129113644_00087.jpg 20160129113644_00088.jpg 20160129113644_00089.jpg