051 - 023 - 3 - 1901

Mpr nr. A051023
Dato : 19010822
Forfatter:Kjær, J C Jensen, assistent og sløjdlærer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Overopsyn. Pladsen som overopsynsmand her ved anstalten bliver ledig og at tiltræde den 1. oktober d å. Lønnen er 600 kr. årlig stigende med 50 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 900 kr., samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansøgninger om pladsen indsendes til anstaltens overlæge senest den 5. september d å. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 1. d m er ansat...De er pligtig til at følge den for tjenesten gældende instruks... Holm, fung. Hr assistent sløjdlærer J C Jensen Kjær, opdragelsesanstalten Odense

051-023-1
051-023-2
051-023-3

Kasse 051

20160129113644_00090.jpg 20160129113644_00091.jpg 20160129113644_00092.jpg 20160129113644_00093.jpg 20160129113644_00094.jpg
20160129113644_00095.jpg 20160129113644_00096.jpg 20160129113644_00097.jpg 20160129113644_00098.jpg 20160129113644_00099.jpg
20160129113644_00100.jpg 20160129113644_00101.jpg 20160129113644_00102.jpg 20160129113644_00103.jpg 20160129113644_00104.jpg
20160129113644_00105.jpg 20160129113644_00106.jpg 20160129113644_00107.jpg 20160129113644_00108.jpg 20160129113644_00109.jpg
20160129113644_00110.jpg 20160129113644_00111.jpg 20160129113644_00112.jpg 20160129113644_00113.jpg 20160129113644_00114.jpg
20160129113644_00115.jpg 20160129113644_00116.jpg 20160129113644_00117.jpg 20160129113644_00118.jpg 20160129113644_00119.jpg
20160129113644_00120.jpg 20160129113644_00121.jpg 20160129113644_00122.jpg 20160129113644_00123.jpg 20160129113644_00124.jpg
20160129113644_00125.jpg 20160129113644_00126.jpg 20160129113644_00127.jpg 20160129113644_00128.jpg 20160129113644_00129.jpg
20160129113644_00130.jpg 20160129113644_00131.jpg 20160129113644_00132.jpg 20160129113644_00133.jpg 20160129113644_00134.jpg
20160129113644_00135.jpg 20160129113644_00136.jpg 20160129113644_00137.jpg 20160129113644_00138.jpg 20160129113644_00139.jpg
20160129113644_00140.jpg