064 - 023 - 1 - 1910

Mpr nr. A064023
Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

Mpr nr. A064024 Dokumenter mangler
Dato : 1909  
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

064-023-1
064-023-2
064-023-3

Kasse 064

20160229100635_00001.jpg 20160229100635_00002.jpg 20160229100635_00003.jpg 20160229100635_00004.jpg 20160229100635_00005.jpg
20160229100635_00006.jpg 20160229100635_00007.jpg 20160229100635_00008.jpg 20160229100635_00009.jpg 20160229100635_00010.jpg
20160229100635_00011.jpg 20160229100635_00012.jpg 20160229100635_00013.jpg 20160229100635_00014.jpg 20160229100635_00015.jpg
20160229100635_00016.jpg 20160229100635_00017.jpg 20160229100635_00018.jpg 20160229100635_00019.jpg 20160229100635_00020.jpg
20160229100635_00021.jpg 20160229100635_00022.jpg 20160229100635_00023.jpg 20160229100635_00024.jpg 20160229100635_00025.jpg
20160229100635_00026.jpg 20160229100635_00027.jpg 20160229100635_00028.jpg 20160229100635_00029.jpg 20160229100635_00030.jpg
20160229100635_00031.jpg 20160229100635_00032.jpg 20160229100635_00033.jpg 20160229100635_00034.jpg 20160229100635_00035.jpg
20160229100635_00036.jpg 20160229100635_00037.jpg 20160229100635_00038.jpg 20160229100635_00039.jpg 20160229100635_00040.jpg
20160229100635_00041.jpg 20160229100635_00042.jpg 20160229100635_00043.jpg 20160229100635_00044.jpg 20160229100635_00045.jpg
20160229100635_00046.jpg 20160229100635_00047.jpg 20160229100635_00048.jpg 20160229100635_00049.jpg 20160229100635_00050.jpg
20160229100635_00051.jpg 20160229100635_00052.jpg 20160229100635_00053.jpg 20160229100635_00054.jpg 20160229100635_00055.jpg
20160229100635_00056.jpg 20160229100635_00057.jpg 20160229100635_00058.jpg 20160229100635_00059.jpg 20160229100635_00060.jpg
20160229100635_00061.jpg 20160229100635_00062.jpg 20160229100635_00063.jpg 20160229100635_00064.jpg 20160229100635_00065.jpg
20160229100635_00066.jpg 20160229100635_00067.jpg 20160229100635_00068.jpg 20160229100635_00069.jpg 20160229100635_00070.jpg
20160229100635_00071.jpg 20160229100635_00072.jpg 20160229100635_00073.jpg 20160229100635_00074.jpg 20160229100635_00075.jpg
20160229100635_00076.jpg 20160229100635_00077.jpg 20160229100635_00078.jpg 20160229100635_00079.jpg 20160229100635_00080.jpg
20160229100635_00081.jpg 20160229100635_00082.jpg 20160229100635_00083.jpg 20160229100635_00084.jpg 20160229100635_00085.jpg
20160229100635_00086.jpg 20160229100635_00087.jpg 20160229100635_00088.jpg 20160229100635_00089.jpg 20160229100635_00090.jpg
20160229100635_00091.jpg 20160229100635_00092.jpg 20160229100635_00093.jpg 20160229100635_00094.jpg 20160229100635_00095.jpg
20160229100635_00096.jpg 20160229100635_00097.jpg 20160229100635_00098.jpg 20160229100635_00099.jpg 20160229100635_00100.jpg
20160229100635_00101.jpg