064 - 023 - 2 - 1910

Mpr nr. A064023
Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

Mpr nr. A064024 Dokumenter mangler
Dato : 1909  
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

064-023-1
064-023-2
064-023-3

Kasse 064

20160229122651_00001.jpg 20160229122651_00002.jpg 20160229122651_00003.jpg 20160229122651_00004.jpg 20160229122651_00005.jpg
20160229122651_00006.jpg 20160229122651_00007.jpg 20160229122651_00008.jpg 20160229122651_00009.jpg 20160229122651_00010.jpg
20160229122651_00011.jpg 20160229122651_00012.jpg 20160229122651_00013.jpg 20160229122651_00014.jpg 20160229122651_00015.jpg
20160229122651_00016.jpg 20160229122651_00017.jpg 20160229122651_00018.jpg 20160229122651_00019.jpg 20160229122651_00020.jpg
20160229122651_00021.jpg 20160229122651_00022.jpg 20160229122651_00023.jpg 20160229122651_00024.jpg 20160229122651_00025.jpg
20160229122651_00026.jpg 20160229122651_00027.jpg 20160229122651_00028.jpg 20160229122651_00029.jpg 20160229122651_00030.jpg
20160229122651_00031.jpg 20160229122651_00032.jpg 20160229122651_00033.jpg 20160229122651_00034.jpg 20160229122651_00035.jpg
20160229122651_00036.jpg 20160229122651_00037.jpg 20160229122651_00038.jpg 20160229122651_00039.jpg 20160229122651_00040.jpg
20160229122651_00041.jpg 20160229122651_00042.jpg 20160229122651_00043.jpg 20160229122651_00044.jpg 20160229122651_00045.jpg
20160229122651_00046.jpg 20160229122651_00047.jpg 20160229122651_00048.jpg 20160229122651_00049.jpg 20160229122651_00050.jpg
20160229122651_00051.jpg 20160229122651_00052.jpg 20160229122651_00053.jpg 20160229122651_00054.jpg 20160229122651_00055.jpg
20160229122651_00056.jpg 20160229122651_00057.jpg 20160229122651_00058.jpg 20160229122651_00059.jpg 20160229122651_00060.jpg
20160229122651_00061.jpg 20160229122651_00062.jpg 20160229122651_00063.jpg 20160229122651_00064.jpg 20160229122651_00065.jpg
20160229122651_00066.jpg 20160229122651_00067.jpg 20160229122651_00068.jpg 20160229122651_00069.jpg 20160229122651_00070.jpg
20160229122651_00071.jpg 20160229122651_00072.jpg 20160229122651_00073.jpg 20160229122651_00074.jpg 20160229122651_00075.jpg
20160229122651_00076.jpg 20160229122651_00077.jpg 20160229122651_00078.jpg 20160229122651_00079.jpg 20160229122651_00080.jpg
20160229122651_00081.jpg 20160229122651_00082.jpg 20160229122651_00083.jpg 20160229122651_00084.jpg 20160229122651_00085.jpg
20160229122651_00086.jpg 20160229122651_00087.jpg 20160229122651_00088.jpg 20160229122651_00089.jpg 20160229122651_00090.jpg
20160229122651_00091.jpg 20160229122651_00092.jpg 20160229122651_00093.jpg 20160229122651_00094.jpg 20160229122651_00095.jpg
20160229122651_00096.jpg