064 - 023 - 3 - 1910

Mpr nr. A064023
Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

Mpr nr. A064024 Dokumenter mangler
Dato : 1909  
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

064-023-1
064-023-2
064-023-3

Kasse 064

20160229141724_00001.jpg 20160229141724_00002.jpg 20160229141724_00003.jpg 20160229141724_00004.jpg 20160229141724_00005.jpg
20160229141724_00006.jpg 20160229141724_00007.jpg 20160229141724_00008.jpg 20160229141724_00009.jpg 20160229141724_00010.jpg
20160229141724_00011.jpg 20160229141724_00012.jpg 20160229141724_00013.jpg 20160229141724_00014.jpg 20160229141724_00015.jpg
20160229141724_00016.jpg 20160229141724_00017.jpg 20160229141724_00018.jpg 20160229141724_00019.jpg 20160229141724_00020.jpg
20160229141724_00021.jpg 20160229141724_00022.jpg 20160229141724_00023.jpg 20160229141724_00024.jpg 20160229141724_00025.jpg
20160229141724_00026.jpg 20160229141724_00027.jpg 20160229141724_00028.jpg 20160229141724_00029.jpg 20160229141724_00030.jpg
20160229141724_00031.jpg 20160229141724_00032.jpg 20160229141724_00033.jpg 20160229141724_00034.jpg 20160229141724_00035.jpg
20160229141724_00036.jpg 20160229141724_00037.jpg 20160229141724_00038.jpg 20160229141724_00039.jpg 20160229141724_00040.jpg
20160229141724_00041.jpg 20160229141724_00042.jpg 20160229141724_00043.jpg 20160229141724_00044.jpg 20160229141724_00045.jpg
20160229141724_00046.jpg 20160229141724_00047.jpg 20160229141724_00048.jpg 20160229141724_00049.jpg 20160229141724_00050.jpg
20160229141724_00051.jpg 20160229141724_00052.jpg 20160229141724_00053.jpg 20160229141724_00054.jpg 20160229141724_00055.jpg
20160229141724_00056.jpg