002 847

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse02 Særligt interessante akter - 847 847-2 847-3.

Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

 

Tegninger af møbler til Jydske Asyl fremlagt ved licitation i december 1851 samt skrivelser vedrørende fremstillingen og modtagelse af møblerne