002 850

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse02 Særligt interessante akter - 850 Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

 

Skrivelser vedrørende oprettelse af en forening i 1917 til støtte af "sindssyge patienter efter udskrivning fra sindssygehospitaler samt sindssyges familier, som ved familieforsørgerens sindslidelse er kommen i trang"