006-007

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 007

Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

Mpr nr. A006007 - - Dato : 18560903

Forfatter:Dahl, Godsejer Justitsministeriet Selmer Ingerslev, Cancelliraad

Emnegruppe: Ansættelser

 

Tekst: Direktionen. I anledning af at godsejer Dahl til Moesgaard er blevet udnævnt til etatsraad og departementschef i inrigsministeriet, indstiller direktionen til justitsministeriet, at godsejer, cancelliraad Ingerslev til Marselisborg bliver udnævnt til hans aflæser, hvilket denne i brev til Selmer meddeler at han er blevet.