006 002

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 003 Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

 

Mpr nr. A006002 - - Dato : 18561216

Forfatter:Johnsen Nyholm

Emnegruppe: Revision

 

Tekst: Revision. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke har tid til en nøjagtig revision at de månedlige viktualieregnskaber, der skal indsendes til ministeriet, således, at man bifalder dette dog under forbehold af, at der ikke ydes højere honorar end 100 rdl årligt. Først antages Nyholm, der afgør ved døden i 1857, derefter antages Johnsen, der har dette job indtil 1894, da han fratræder på grund af nervesvækkelse