006 003

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 003 Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

 

 

Mpr nr. A006003 - - Dato : 18561117

Forfatter:

Emnegruppe: Tekniske anlæg

 

Tekst: Brandsprøjte. Vejlby sogneforstanderskab har andraget til amtet, at helbredelsesanstalten anskaffer en sprøjte til sognet på anstaltens regning, hvilet bliver oversendt til Herredskontoret i Hasle og herfra sendt til udtalelse på anstalten. Da man allerede råder over tre sprøjter til eget brug, som det er reglementeret, mener amtet ikke det er nødvendigt, at helbredelsesanstalten anskaffer endnu en brandsprøjte