002 858

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse02 Særligt interessante akter - 858 Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse via højrekliksmenuen

 

Århus Amts fattigkasses forespørgsel vedrørende patienter, der var anbragt på Jydske Asyl af sognekommunerne i amtet i 1905