006-006

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 006

Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

Mpr nr. A006006 - - Dato : 18560915

Forfatter:

Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

 

Tekst: Kohold. Foranlediget af en indstilling fra direktionen meddeler ministeriet, at det tillades overlægen og forvalteren at holde 1 a 2 køer på asylets jorder og med asylets foder. Dog gælder denne tilladelse kun indtil asylet ved sin udvidelse kunne få brug for vedkommende græsning og foder. Endvidere forudsættes det, at der ikke sker indskrænkninger i asylets hestehold.