010 1860-1861

Kasse 010 1860-1861

 

010-001 Brev fra justitsministeriet til H. Selmer. Tilladelse til Selmer om at foretage en tjenesterejse til København.

010-002 Ansøgning fra reservelæge Gædeken til jyske Asyl om forlængelse af ansættelsen

010-003 Årsberetning for finansåret 1859-60

010-004 Hovedregnskab over indtægter og udgifter fra 1. april 18959 - 31. marts 1860

010-005 Regnskab for viktualier finansåret 1859/60

010-006 Regnskab på brændsel finansåret 1859/60

010-007 Regnskab på belysning finansåret 1859/60

010-008 Regnskab på vask finansåret 1859/60

010-009 Regnskab på heste kreaturhold samt kørsel

010-010 Regnskab for udbetalte beløb for arbejdsgodtgørelse til patienter ved jyske asyl i 1859/60

010-011 vedr. helbredsanstaltens regnskab for 1859-60

010-012 vedr. indbetaling af revisionsomkostninger 1. departement 1860

010-013 Opgivelser af lønningstillæg til embeds- og bestillingsmænd ved anstalten.

010-014 Angående regulativ vedr. sindssyge fattiglemmer begravelsesomkostninger.

010-015 Rapport fra revisions- departementet til jyske asyl 1860

010-016 Justitsråd Stiftsfysikus Jespersens død og om udnævnelse af et nyt direktionsmedlem

010-017 Budgetter 1861/62.

010-018 Lønningsforslag 1860

010-019 Budgettet 1861-62.

010-020 Budgettet 1861-62.