002

 

844 Bestemmelser vedrørende optagelse af patienter i Jydske Asyl og i Statens Sindssygehospitaler i det hele taget i perioden fra 1852 til 1914

 

845 Forskrift for vaskeriet i 1861 samt "vaskerisagen" i 1922

 

846 Oprettelsen af familiepleje ved Jydske Asyl i 1910 samt "bestemmelser for den til Sindssygeanstalten ved Århus knyttede familiepleje"

 

847 Tegninger af møbler til Jydske Asyl fremlagt ved licitation i december 1851 samt skrivelser vedrørende fremstillingen og modtagelse af møblerne

 

848 Arbejdsfortjeneste for patienter af 3. forplejningsklasse ved Jydske Asyl i 1914

 

849 Retspsykiatriske patienter ved Jydske Asyl i 1910 samt korrespondance mellem Friedenreich og Hallager vedrørende retspsykiatriske erklæringer

 

850 Skrivelser vedrørende oprettelse af en forening i 1917 til støtte af "sindssyge patienter efter udskrivning fra sindssygehospitaler samt sindssyges familier, som ved familieforsørgerens sindslidelse er kommen i trang"

 

851 Forskning ved Jydske Asyl

 

852 Jydske Asyls deltagelse i landsudstillingen i Århus i 1909

 

853 Kommissionen af 1. marts 1915 - betænkning vedrørende postbesørgelse og hestehold ved Jydske Asyl

 

854 Forespørgsel fra Justitsministeriet af 7. juni 1911 vedrørende budgetpunkter samt direktionens svar den 24. juni 1911

 

855 Eksempler på overslag over indtægter og udgifter ved Jydske Asyl

 

856 Eksempler på licitation af forskellige varer til Jydske Asyl

 

857 Lejekontrakt for den første telefon til Jydske Asyl i 1885 og de næste fem telefoner i 1889

 

858 Århus Amts fattigkasses forespørgsel vedrørende patienter, der var anbragt på Jydske Asyl af sognekommunerne i amtet i 1905

 

859 Folketællingslister fra Jydske Asyl 1880 og 1890

 

860 Klager over forholdene på Dalstrup plejehjem i 1919

 

915 Ansættelsespapirer, brev vedrørende afskedigelse samt skrivelse vedrørende udnævnelse til Ridder af Dannebrog for fhv. hospitalsforvalter Albert Lund

 

916 Fødselsdagsbreve til forvalter Albert Lund i 1895 og 1896

 

916 Hospitalsforvalters hobby skabte særpræget museum

 

1280 Breve til forvalter Albert Lund.

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse02 Særligt interessante akter Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse via højrekliksmenuen