006-008

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 008

Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

Mpr nr. A006008 - - Dato : 18560630

Forfatter:Selmer, overlæge Blichert, reservelæge

Emnegruppe: Læger

 

Tekst: Naturforskermøde. Der skal afholdes naturforskermøde fra den 12. til den 18 juli 1856 i Christiania, hvorfor Selmer anmoder om, at han må være fraværende fra asylet i 14 dage fra den 8. juli. Han understreger at reservelæge Blichert er inde i forretningerne og egnet til at lede asylet under overlægens fravær. Ministeriet billiger rejsen.