006 001

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten

for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

 

Århus Universitetshospital, Risskov

 

 

Kasse006 001 Dokumenterne kan på PC vises i fuld størrelse fra billedvisningen, via højrekliksmenuen.

 

Mpr nr. A006001 - Dato : 18561217

Forfatter:Selmer

Emnegruppe: Patientforhold

 

Tekst: Patient fra St Croix. Ministeriet forespørger om der er mulighed for, at en patient, der i 2 år har hensiddet i Frederikssteds kommunehospital, kan blive optaget på anstalten. Man svarer at der er adgang for undersåtter i det danske monarki, men at patienten muligvis har været for længe syg til at kunne optages, endvidere ønsker Selmer skema B udfyldt for at kunne vurdere patienten helbredelighed. Såfremt vedkommende er udlænding kan han kun optages på 1ste eller 2den klasse