Psykiatriens historie fra middelalder til nutid

„Jydske Asyl“, det senere Psykiatriske
Hospital i Århus, blev indviet i 1852
med Haral Selmer som overlæge.

Med omdrejningspunkt i Psykiatrisk Hospital i Århus, eller “Den Nørrejydske Helbredelsesanstalt for Sindssyge”, som Hospitalet officielt blev kaldt ved indvielsen i 1852, fortæller vi her psykiatriens historie gennem udvalgte temaer  

Det projekt, som vi bl.a. beretter om, er denne nye mønsteranstalt for sindssyge i Danmark, i mange år kendt som “Jydske Asyl”.
Som det fremgår af indholdsoversigten afdækkes psykiatriens historie fortløbende. Det enkelte tema beskrives ud fra sin samtids politiske og filosofiske strømninger. 

Siderne fungerer som en helhed, men kan også læses individuelt, da hvert enkelt side beskriver en periode eller et emne:  

Side 1-7

Den allertidligste opfattelse og behandling af galskab, over hekseforfølgelser og dårekister til oprindelsen af de psykiatriske hospitaler.  

Side 8-11

Grundlæggelsen af Jydske Asyl, det senere Psykiatriske Hospital i Risskov og anstaltens første overlæge, Harald Selmer, behandles over flere kapitler og efterfølges af en beskrivelse af den tidlige anstaltspsykiatri, opdelingen af sindssygdomme i 1900-tallet og den første sindssygelov i 1938. 

Side 12-14

De to store sindssygdomme, skizofreni og maniodepressiv psykose beskrives nærmere, ligesom behandlingsmetoderne chokbehandling og lobotomi. Krig rammer altid samfundets svage hårdt, og nazisternes systematiske udryddelse af sindssyge og åndssvage fremstår som et specielt sort kapitel i psykiatriens historie. 

Side 15-23

Udviklingen af medicin til behandling af psykisk syge, arv- og miljøundersøgelser, distriktspsykiatri og galebevægelsen bringer os frem til nutidens internationale diagnosesystem ICD-10, hjerneforskning samt forskellige terapiformer og deres anvendelse.

* * *  

“Psykiatriens historie” er i plancheform en fast bestanddel af den psykiatrihistoriske udstilling på Museum Ovartaci. Desuden findes den i bogform.  

 

Redigering: Peter Bryd Pedersen, Eddie Danielsen og Johannes Nielsen.
Research: Peter Bryd Pedersen, Jacob Leisner, Helge Georg Jensen og
Ole Mørkholdt Andersen.
Layout: Henning Christensen, Margit Valsted og Toa Riismøller.

Vi er taknemmelige for tekst til side 22 af afdelingssygeplejerske Simon Hedegaard, side 19 af professor Raben Rosenberg, side 23 af overlæge Aksel Bertelsen og side 20 og 21 af redaktør Jørgen Møgeltoft.

 © Museum Ovartaci og Ovartaci Fonden 2002