21. Flere slags psykoterapeuter

Praktiserende læge PsykiaterenPsykologenPsykoterapeuten

Tegning af John Dirckinck Holmfeld

Tegning af
John Dirckinck Holmfeld

Den praktiserende læge

I de fleste tilfælde er det den praktiserende læge, man går først til med psykiske problemer. Lægen foretager så en første vurdering af sygdommen. Hvis lægen finder det nødvendigt, kan han/hun efterfølgende henvise til en psykiater for videre behandling. Henvisning til psykiater er gratis for patienten. Hvis denne ønsker henvisning til psykolog eller psykoterapeut, er hovedreglen den, at så må patienten selv betale. Endelig er der den mulighed, at lægen har efteruddannet sig, så han/hun selv kan tilbyde samtaleterapeutisk behandling i en kortere periode. Også en sådan behandling er gratis for patienten.

Psykiateren

Psykiateren er en læge, der efter sin embedseksamen har videreuddannet sig. Denne videreuddannelse kan vare mellem 6 og 8 år og foregår i de første år ved, at lægen arbejder på almindelige somatiske (medicinske og kirurgiske) hospitalsafdelinger.

Næste fase er videreuddannelse på en psykiatrisk afdeling samt på en universitetsafdeling. Så følger to år som reservelæge på mindst to psykiatriske hospitalsafdelinger.

Tegning af John Dirckinck Holmfeld

Tegning af
John Dirckinck Holmfeld

Undervisning i psykoterapi indgår naturligt som en del af uddannelsesprogrammet.

Herefter kan lægen etablere sig som praktiserende psykiater. Hvis han eller hun da ikke vælger at skabe sig en karriere inden for hospitals- eller universitetsverdenen.sykiateren er en læge, der efter sin embedseksamen har videreuddannet sig. Denne videreuddannelse kan vare mellem 6 og 8 år og foregår i de første år ved, at lægen arbejder på almindelige somatiske (medicinske og kirurgiske) hospitalsafdelinger.

Næste fase er videreuddannelse på en psykiatrisk afdeling samt på en universitetsafdeling. Så følger to år som reservelæge på mindst to psykiatriske hospitalsafdelinger.

Undervisnig i psykoterapi indgår naturligt som en del af uddannelsesprogrammet.

Herefter kan lægen etablere sig som praktiserende psykiater. Hvis han eller hun da ikke vælger at skabe sig en karriere inden for hospitals- eller universitetsverdenen.

Psykologen

Psykologen er universitetsuddannet og har bestået embedseksamen som cand. psych. Efter to års efteruddannelse kan psykologen søge om autorisation fra Psykolognævnet. Psykologen kan efterfølgende videreuddanne sig inden for forskellige psykologiske specialer.

Hvis psykologen skal udføre psykoterapi, kræves yderligere efteruddannelse. Psykologen har endvidere mulighed for at blive autoriseret som klinisk psykolog og dermed arbejde inden for hospitalsverdenen. En sådan autorisation udstedes af Sundhedsministeriets psykologiske fagnævn.

Som nævnt er det ikke almindeligt, at den praktiserende læge henviser til psykolog. Man må derfor som patient i reglen selv skaffe sig navne på psykologer, der udfører psykoterapi. Dog er det sådan, at man gennem den praktiserende læge kan få henvisning til psykolog, hvis der er indtruffet alvorlige sygdom, død eller ulykke i den nærmeste familie.

Tegning af John Dirckinck Holmfeld

Tegning af
John Dirckinck Holmfeld

Psykoterapeuten

Ud over en del praktiserende læger, psykiatere og psykologer med psykoterapeutisk videreuddannelse, findes der også psykoterapeuter, der har gennemgået en specialuddannelse på skoler herhjemme eller i udlandet. En sådan flerårig uddannelse kræver, at psykoterapeuten selv har været i psykoterapeutisk behandling.

Ud over sådanne fagligt uddannede psykotera-peuter findes der en del behandlere, som ikke kan dokumentere en konkret faglig baggrund. Titlen som psykoterapeut er som nævnt ubeskyttet. Der gives i øvrigt ikke henvisning eller tilskud til behandling hos psykoterapeut.

De dokumenterede faguddannede psykoterapeuter kan søge om medlemskab af PsykoterapeutForeningen, som stiller en række faglige krav for optagelse. Hvis medlemskab bevilges, har psyko-terapeuten ret til at skrive MDF (Medlem af PsykoterapeutForeningen) efter navn og stillingsbetegnelse.

Kilde: Landsforeningen SIND, Nr. 5 Juni 2002, 31. årgang
Jørgen Møgeltofts artikel: „Der er flere slags psykoterapeuter“
baseret på bogen „Psykoterapi“ af psykiater Jørgen Nystrøm, Gyldendal, 1995