22. Den psykiatriske sygeplejerskes arbejde

Psykiatrisk pleje i eget hjemBehandlingsteamDen psykiatriske sygeplejerskes arbejde Patientens hverdag på afsnittet

Psykiatrisk pleje i eget hjem

Psykiatrisk sygepleje gives i dag både til indlagte og patienter i eget hjem. I de seneste år er der sket en yderligere forskydning af ressourcerne ud til lokalpsykiatrien til oprettelse af hjemmebehandlingsteams.

Målet er, at psykisk syge kan behandles og plejes i eget hjem, samtidig med at indlagte patienter kan udskrives tidligere med psykiatrisk plejepersonale i hjemmet. Dette er bl.a. begrundelsen for, at afdelinger på hospitalet nedlægges.

Hjemmebehandling foregår nu på Djursland og udbygges til Århus-området.


Patienternes spisestue.

Behandlingsteam

En psykisk sygdom kan ofte have et langt forløb og give behov for længerevarende støtte, i flere tilfælde livslang. Den psykiatriske sygepleje planlægges i et behandlingsteam bestående af psykiatere, socialrådgivere, psykologer, disktrikts-psykiatriske medarbejdere m. fl. Det giver mulighed for, at der kan tages højde for alle forhold omkring patienten med henblik på behandling og pleje samt opmærksomhed på den sociale situation.

Der er mulighed for socialt samvær
og hygge i opholdsstuen.

Den psykiatriske sygeplejerskes arbejde

Nøgleordene for den psykiatrisk sygeplejerskes arbejde er bl.a.:

• at sikre den mindst mulige indgribende foranstaltning for patienten

• at sikre samarbejde med patienterne i videst muligt omfang via dialog og medbestemmelse i behandlingen

• at skabe sammenhæng i behandlingen for patienterne fra social- og distriktspsykiatrien til hospitalet og tilbage til hverdagslivet

• at sikre et højt informationsniveau til patienterne omkring deres krav og muligheder

• at sikre kortest mulige indlæggelse på hospitalet. Gennemsnitsindlæggelsestiden på afd. N2 er nu 28 dage

Der lægges stor vægt på at
opretholde kontakten til familien
og inddrage den i behandlingen,
fortæller Simon Hedegård, der
her ses i afdelingens
kombinerede lege-motionsrum.

• en høj bevidsthed om god etik og respekt i plejen af patienterne

• at sikre et positivt og sikkert miljø på afsnittene, hvor behandlingen foregår under indlæggelse

• opmærksomhed på at sikre at børn af psykisk syge ikke lider overlast og svigt

• i videst mulig omfang inddrage de nærmeste pårørende i behandlingen

• at sikre patienten et tilfredsstillende og acceptabelt hverdagsliv derhjemme

• at sikre at ressourcerne i afsnittene og støtte foranstaltningerne i social- og lokal psykiatrien udnyttets optimalt.

Dertil kommer det grundlæggende i en sygeplejerskes arbejde:
• At drage omsorg for den psykiske syge i alle faser af sygdomsforløbet.

Et kig ind i et patientværelse
giver en ide om den atmosfære,
man forsøger at skabe på
afdelingen, bl.a. ved hjælp
af kunst på væggene.

Patientens hverdag på afsnittet

Du har enestue med toilet og bad, men deler spisestue og opholdsstue med 7 andre patienter. Du har 2 kontaktpersoner i plejepersonalet og en fast kontaktlæge, som du har faste aftaler med i løbet af ugen. Hvis du har kontakt med hjemmestøtter eller en distriktssygeplejerske, vil du få besøg af disse. Der er desuden en socialrådgiver, som kan hjælpe dig med sociale forhold.

Din behandling bliver tilrettelagt sammen med din kontaktlæge og kontaktperson således, at din medicinske behandling og dine daglige aktiviteter passer til din psykiske formåen. Aktiviteterne kan være alt, lige fra fysisk træning, ergoterapeutisk beskæftigelse og træning, gruppeterapi, beskæftigelse i en af Gallo Aktiviteternes kreative værksteder, musikterapi, gåture m.m. Du bliver opfordret til at inddraget dine nærmeste pårørende i din behandling, så de bedre kan støtte dig i dit sygdomsforløb.

Pantienter og ansatte drikker
kaffe sammen på plænen.

Du vil blive vækket kl. 7.30 af personalet. Morgenmaden er serveret i spisestuen indtil kl. 8.30, og kl. 8.45 samles personale og patienter til morgenmøde. Her snakker vi om, hvad den enkelte har planlagt for dagen og hvilke ønsker, man måtte have. Lægesamtaler er oftest placeret om eftermiddagen, og hvis du har behov for det, kan du tale med din kontaktperson.

De aftalte aktiviteter foregår som regel om formiddagen og indtil kl. 15.00, hvor besøgstiden starter. Hvis du har aftale om det, kan du tage hjem nogle timer. Det er vigtigt at holde kontakten til din normale hverdag, så vidt det er muligt. Om aftenen er der socialt samvær, spil og tv. Alt efter dit befindende er der kontakt med personalet. Hvis du har det meget dårligt, kan der ordineres fast personale hos dig for at berolige og beskytte dig. Kl. 21.00 er besøgstiden slut, og kl. 23.00 er der ro på afsnittet .

Af Simon Hedegård
Afd. sygeplejerske, Afsnit N2