1. Fra oldtid til højmiddelalder  

Ordet gal - Bindegale  - Onde ånder -  Djævleuddrivelse  - Djævlebesættelse  - Sindssyges retsstilling  - Ubalance i legemets væsker (Humoralpatologi)  

Djævleuddrivelse

Ordet gal
Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er det samme ord, som vi har i hanegal.

Bindegale

I nordens oldtid kunne folk blive "bindegale", så der måtte lægges bånd på dem, eller de kunne slås med "bevogtningssygdom" (sindssyge). Denne kunne være kynfylgja (slægtssygdom; arvelig).

Onde Ånder

Onde ånder blev sendt af Gud, eks. Kong Sauls tungsind. David spredte Kongens tungsind med sit harpespil - en af de ældste omtaler af „musikterapi“

"Ubalance i legemets væsker"

(Humoralpatologi)
Den klassiske græske lægevidenskab omkring 400-tallet f. Kr. var frigjort fra overtro om besættelse af onde ånder. Den byggede på klinisk iagttagelse af de syge og deres symptomer og søgte at give sammenhængende diagnoser. Melankoli, mani og freni er græske ord. Sygdomme skulle forklares ud fra naturen. Grækerne mente, at sygdomme er begrundet i fejlagtig sammensætning af legemets væsker (humoralpatologi). Humoralpatologien hævdede således, at ubalance mellem legemsvæskerne blod, galde, slim og vand (grundlaget for de fire temperamenter) gjorde folk syge - også sindssyge. Ubalancen forhindrede altså den græske idealtilstand - en sund sjæl i et sundt legeme. Den romerske læge Galen fra 100-tallet e. Kr. satte humoralpatologien i system. Behandlingen af sindssyge var rationelt betinget. Blandt andet anvendtes varme bade, opmuntring, urter, gnubben under fødderne og afpassede chokeffekter. Fra middelalderens begyndelse blev humoralpatologien, som så megen anden græsk tænkning, holdt i live af araberne.

Dj;vleuddrivelse

Djævleuddrivelse

I Middelalderen indordnede den dominerende romersk-katolske kirke den oldgræske lægevidenskab under sine dogmer. Ifølge kirken var verden splittet i kamp mellem Gud og Djævelen, mellem godt og ondt - dyd og synd. Den sindssyge betragtedes som besat af en ond ånd, og behandlingen herimod var uddrivelse (eksorcisme) af selv samme ånd.

Formidlet af bisper, præster og munke bestod uddrivelsen i at påkalde Guds hellige kraft ved bøn, hellige kilder og ikke mindst relikvier. Muligvis har det påvirket enkelte til at føle sig raske i en vis periode.

Humoralpatologi og djævlebesættelse

Humoralpatologi og djævlebesættelse kunne godt forenes. Ved besættelse (sindsyge) var der for megen varm væske i kroppen, og djævelen sætter jo pris på god varme! 

Narreskibet

Narreskibet.
Årsagen til sindssyge så man
i middelalderen i personens
løsagtige levned. Mad, vin
og forslystelsessyge skildres
her i Hiernymus Bosch'  billede
"Narreskibet" (ca. 1500).

Sindssyges retsstilling i middelalderen

Fra tidlig Middelalder var det slægten (ætten), der skulle tage sig af den gale. Dette indebar, at den nærmeste i slægten overtog det retslige ansvar for den sindssyge, der så blev umyndiggjort. Hvis den gale havde øvet en voldsdåd, skulle værgen bøde herfor. Hvis den syge blev ustyrlig gal, kunne værgen spærre ham inde eller binde ham med tingets tilladelse.

Den såkaldte Eriks Sjællandske Lov (ca. år 1200) indeholder den ældste skrevne danske bestemmelse om sindssyges retsstilling (det vi i dag kalder retslig umyndiggørelse):

„Om mand vorder gal. Kommer det sig, at nogen mand har enten en broder eller en nær frænde, der mister sit vid og har jord eller ejendom, som han nødig vil at hin skulle afhænde, da skal han tage de bedste mænd af bygden… med til tinge og der lyse, at hin ikke har sit fulde vid.“ Denne bestemmelse gik over i Danske Lov 1683.

De lettere sindssyge/åndssvage – man skelnede ikke – kunne friste livet som landsbytosser. Selv om de sikkert blev drillet meget, forblev de dog i „lokalmiljøet“.